Entitats i serveis

APMIB BARCELONA S.L.

Associació

Àmbit d'actuació: Estatal

Dades de contacte

Begues, 29-31

08820 El Prat de Llobregat - Baix Llobregat

Telèfon: 93 370 61 52

Fax: 93 370 78 01

isabel.asensi@grupoenvera.com

http://www.grupoenvera.com

Directora

M. Isabel Asensi Pina

President

José Antonio Quintero Fernandez

Centres dels que disposa

APMIB BARCELONA SL. - GRUPO ENVERA · Baix Llobregat (Barcelona)