Entitats i serveis

APAFAC

APAFAC

Àmbit d'actuació: Comarcal

Dades de contacte

Ronda del Carril, 75

08530 La Garriga - Vallès Oriental

Telèfon: 93 871 47 57

apafac@autisme.com

www.autisme.com

Centres dels que disposa

APAFAC · Vallès Oriental (Barcelona)