Diada de Sant Jordi: Per què tu pots llegir i jo no?

ñpgo

• Dincat, reivindica en aquesta diada l'ús de la Lectura Fàcil per afavorir el dret de totes les persones a gaudir de l'accés a la lectura, la cultura i la informació.

• La lectura fàcil és una forma de crear i adaptar documents per a que siguin més fàcils d'entendre.

• S'adreça a tothom i en especial a les persones amb dificultats lectores permanents (discapacitat intel·lectual, trastorns de l'aprenentatge,...) o transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient...).

Més informació