Comissió de voluntariat

Comissió voluntariat

La comissió de voluntariat va néixer a APPS el 18 de febrer del 2009, com a iniciativa de la comissió permanent de lleure.

El que es va exposar inicialment fou la necessitat de crear una plataforma de persones vinculades a les entitats de lleure federades per tal de poder abordar el tema del voluntariat, donat que la majoria d’entitats de lleure tenien persones voluntàries col·laborant-hi. Fins aquell moment ni APPS ni Coordinadora de Tallers no comptaven amb cap plataforma dedicada al voluntariat.

Dincat entén el voluntariat des d’un vessant transversal ja que atén a tots els àmbits de la persona. Per aquest motiu es va creure necessari que aquesta comissió havia d’estar formada per persones de les diverses àrees de la federació: lleure, tutela, famílies, habitatge, etc. així com també responsables de voluntariat i voluntaris de les entitats.

Així, es va configurar un grup de persones, entre professionals i voluntaris, dels 27 als 60 anys i del sector del lleure, la tutela i les famílies. Des d’aleshores aquest col·lectiu es reuneix periòdicament per a parlar i reflexionar sobre diferents temes de voluntariat. I el repte és que la comissió es vagi fent més completa, donant cabuda a més persones d’altres àrees participatives i més voluntaris que se sumin a les reunions i facin les seves propostes i intervencions.

El paper principal de la comissió de voluntariat de la federació és el de coordinar les iniciatives que afecten al voluntariat de les entitats federades, donant-les eines i pautes per afrontar els reptes de futur.