Comissió de voluntariat

La comissió de voluntariat és un grup de treball que va néixer el 2009 a partir de l'aprovació de la declaració del voluntariat per part de Dincat (aleshores APPS) i del "2º Encuentro Estatal de Voluntarios" organitzat per FEAPS i que va tenir lloc a Barcelona.

Dincat entén el voluntariat des d'un vessant transversal perquè comprèn tots els àmbits de la persona. Per aquest motiu:

  • El grup de treball esta format per professionals i voluntaris de les entitats de Dincat que desenvolupen la seva tasca en diferents serveis o àrees: lleure, tutela, atenció diürna o famílies, entre altres.
  • El grup es reuneix periòdicament per treballar els diferents temes relacionats amb el voluntariat i planificar les accions que es porten a terme des d'aquest àmbit.
  • L'objectiu és potenciar un voluntariat transversal, participatiu i de qualitat a les entitats federades a Dincat. A partir d'aquest treball conjunt, es promouen activitats com: formació per a voluntaris/es i professionals, jornades, accions de sensibilització, etcètera.
  • El repte és que el grup de treball es vagi fent més complert i divers, donant cabuda a més professionals i voluntaris/es de les diferents àrees o serveis de les entitats que vulguin aportar la seva visió, compartir la seva experiència i promocionar iniciatives conjuntes.

Les persones interessades a formar part del grup de treball es poden adreçar a la responsable de voluntariat de Dincat i coordinadora del grup Eva de la Morena edelamorena@dincat.cat.