Com es classifiquen els suports que pot necessitar una persona?

Què és la discapacitat intel·lectual1Els suports es classifiquen en base a la intensitat dels suports que la persona necessita per poder-se desenvolupar amb normalitat dintre del seu entorn.. Aquesta depèn de diverses circumstàncies i estan en relació a les persones concretes, les situacions i etapes de la vida. Els suports poden variar de durada i intensitat.

Hi ha quatre tipus d'intensitat de suports:

  • Intermitent, els suports es proporcionen quan es necessiten. Això significa que no sempre es necessita el/s suport/s, o que només són necessaris durant períodes curts que coincideixen amb les transicions de la vida. Els suports intermitents poden ser d'intensitat alta o baixa.
  • Limitat, aquesta intensitat de suport es caracteritza per la seva consistència en el temps, per un temps limitat però no intermitent. Pot exigir menys costos i personal que nivells més intensos de suport. Per exemple podria ser un entrenament en el treball per un període limitat.
  • Extens, es defineixen per la seva implicació continuada i regular, per exemple diàriament, en relació a alguns entorns i sense límit de temps. Per exemple, suport a llarg termini en el treball.
  • Generalitzat, la constància i alta intensitat caracteritzen aquest tipus de suport. Es proporcionen en diferents entorns i són potencialment per a tota la vida. Normalment, són més intrusius i exigeixen més personal que les altres intensitats de suport.

A l'hora de delimitar el perfil de suports (els necessaris i la seva intensitat) el sistema 2002 proposa un procés d'avaluació de 4 passos:

  1. Identificar les àrees de suport rellevants.
  2. Identificar les activitats de suport rellevant per cada àrea de suport.
  3. Avaluar el nivell o intensitat dels suports necessaris.
  4. Escriure el pla de suports individualitzat que reflecteixi l'individu.