Col·labora
Les empreses i els particulars podeu col·laborar amb Dincat i les seves entitats associades, tant de forma econòmica (donacions, patrocinis...), donant feina a persones amb discapacitat intel·lectual, o amb accions de voluntariat.

El grup Dincat treballa per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i, a través de les seves entitats, per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Tant les empreses, com les persones a títol individual, podeu ajudar-nos en aquesta tasca social.

Contacte

Maribel Duaso mduaso@dincat.cat