Empreses

Barcelona Equip de Serveis

Dades de contacte

Dolors Aleu, 27-33

08908 Hospitalet de Llobregat - Barcelonès

Telèfon: 93 223 63 91

Fax: 93 223 42 26

asproseat@asproseat.org

http://asproseat.org

Entitat a la que pertany

Asproseat · Barcelonès (Barcelona)

Serveis
 • Orientació i atenció a famílies
 • Associacions de Mares i Pares (AMPA)
 • Centre Especial de Treball (CET)
 • Serveis d’integració a la empresa ordinària
Graus de discapacitat
 • Tots els graus
Sectors
 • Empaquetatge, envasats i retractilats
 • Injecció de plàstic i termoconformats
 • Manipulats
 • Muntatges components elèctrics i informàtics
 • Jardineria
 • Serveis de paquetería, picking i e-commerce
 • Reciclatges i recollida de residus