Empreses

Acudam - C.E.T.

Dades de contacte

Ferrer i Busquets, 2

25230 Mollerussa - Pla D'urgell

Telèfon: 973 71 04 04

Fax: 973 71 04 53

tecnics@acudam.com

Entitat a la que pertany

Acudam · Pla D'urgell (Lleida)

Horari

De 9 a 13h i de 14 a 18h de dilluns a divendres

Serveis
 • Centre Especial de Treball (CET)
 • Serveis d’integració a la empresa ordinària
 • Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)
Graus de discapacitat
 • Suport intermitent
 • Suport limitat
Especialitats
 • Diversos
 • Intel·ligència límit
 • Síndromes
Sectors
 • Viticultura i elaboració de productes agrícoles
 • Manipulats
 • Injecció de plàstic i termoconformats
 • Altres serveis


Altres Sectors

Termoconformats, manipulats, cortines i vivers d'olivera producte propi, envasats per a tercers, ferreteria