Empreses

Ass. Propers. Dism. Psíq. Conca Barberà Aprodisca

Dades de contacte

C/ Josep M. Poblet, 1

43400 Montblanc - Conca De Barberà

Telèfon: 977.86.12.61

Fax: 977 86.07.76

adm@aprodisca.org

Entitat a la que pertany

Associació Pro pers. Dism. Psíq. Conca Barberà Aprodisca · Conca De Barberà (Tarragona)

Serveis
  • Centre Especial de Treball (CET)
  • Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
  • Llars residència
  • Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)
Sectors
  • Arts gràfiques
  • Manipulats