Cartera de serveis de Dincat a les entitats

EntitatsDincat ofereix tot un seguit de serveis a les entitats, que van des de la incidència política, la sensibilització social o la representació col·lectiva fins a la formació continuada dels i les professionals o els serveis d’informació i assessorament.

Serveis d’incidència pública:

 • Campanyes de sensibilització social per assolir una societat plenament inclusiva.
 • Difusió pública de la problemàtica i de la situació del sector. Servei de premsa, comunicats i convocatòries a mitjans de comunicació
 • Publicacions de temes d’interès per al sector, d’estudis i d’investigacions.
 • Observatori de drets de les persones amb DID. Informe semestral.
 • Estudis i recerca sobre persones, famílies i entitats.
 • Activitats de promoció del voluntariat a les entitats associades.
 • Promoció de l’autonomia dels autogestors.

Serveis d’informació i d’assessorament:

 • Butlletí quinzenal de notícies “L’Informatiu Dincat”
 • Pàgina web amb informació actualitzada del sector. Presència i participació a xarxes socials.
 • Circular setmanal sobre normativa legal.
 • Informació, assessorament i seguiment de convocatòries de subvencions públiques i privades.
 • Estadístiques i recull de dades de l’evolució del sector i comparativa amb altres sectors propers.
 • Estadístiques sobre centres i serveis.
 • Informació i difusió d’ofertes de contractació de serveis.
 • Servei d’assessorament jurídic a entitats associades.

Representació col·lectiva

 • Representació política a plataformes, xarxes, confederacions i taules.
 • Negociació de models d’atenció, concerts, mòduls econòmics, condicions de treball de les entitats i cartera de serveis socials per al col·lectiu.
 • Negociació de convenis col·lectius.
 • Resolució de consultes particulars d’entitats associades.

Serveis de formació i d’intercanvi entre entitats:

 • Informació sobre temes de qualitat i promoció de sistemes de qualitat entre les entitats associades.
 • Banc de recursos telemàtic amb material pedagògic, bones pràctiques, protocols d’actuació, etc.
 • Activitats de formació continuada per a directius i directives d’entitats, per a professionals, voluntaris, famílies i persones amb discapacitat.
 • Organització de jornades, seminaris i tallers d’interès per a les entitats associades.

Coordinació i gestió de programes:

Desenvolupament de programes propis al servei de les persones i famílies: