Beneficis de col·laborar amb Dincat

BeneficisImpulsar la Responsabilitat Social des d’una empresa suposa generar un valor específic a la tasca que realitza aquesta empresa, quant a:

  • Acompliment de la legislació en matèria d’integració laboral,
  • Increment del reconeixement social, prestigi i reputació,
  • Més coneixement i desenvolupament de programes d’igualtat d’oportunitats i integració laboral de persones amb discapacitat, i
  • Millora del sentit de pertinença, motivació i autoestima dels diferents col·lectius involucrats a l’empresa (treballadors, quadres directius, accionistes, clients, ...)

En la nostra relació amb les empreses us oferim:

  1. Facilitar-vos el compliment i càlcul LISMI (Llei d'Integració Social de Minusvàlids)
  2. Més enllà del compliment legal, col·laborar en projectes concrets que milloraran la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.