Autogestors i Autorepresentació

autogestors

Conceptes com Autogestió o self-advocacy expliquen clarament que les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament poden parlar per elles mateixes i representar els seus interessos, ser els seus propis portaveus i, en definitiva, ser els protagonistes de les seves vides.

Hi ha un col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que està representat –necessàriament- pels familiars o tutors. Però n'hi ha un altre que, amb els suports adequats, pot prendre les seves pròpies decisions i defensar-les.

L’àrea d’Autogestors de Dincat promou la participació del col·lectiu en la societat i crida l’atenció a la societat en general perquè sigui realment inclusiva.

El treball de suport de l’àrea i de les entitats associades consisteix a  escoltar-les, ajudar-les a participar com iguals en la vida en la comunitat i a proporcionar-los l’oportunitat de prendre decisions importants i significatives.

Què fa l'àrea?

Promoure l’autogestió i l’autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual en les nostres entitats, així com les possibilitats de cada persona a viure plenament en comunitat.

El grup autogestor està format per persones adultes amb discapacitat intel·lectual que es reuneixen periòdicament per aconseguir més autonomia personal i social dins i fora del grup; adquirir habilitats en l’àrea de comunicació i funcionament de grup; augmentar les possibilitats de parlar i decidir per ells mateixos; aprendre a decidir qüestions de la seva vida quotidiana i poder participar de la vida associativa.

I segons els autogestors el grup serveix perquè avancin en els aspectes de la vida independent, aprenguin a ser autònoms, escoltin i es facin escoltar, s'ajudin mútuament, comparteixin experiències, es donin a conèixer fora de l'entitat, es relacionin, etc.

El grup ofereix la possibilitat que els seus membres disposin d’un espai per expressar-se i manifestar les seves necessitats i desigs: ells són els veritables protagonistes.

El grup és un lloc on tothom se sent acceptat, inclòs i valorat: "en el grup se m’accepta, sóc un més". És un espai de participació i d’escolta, un espai de trobada amb els altres i amb un mateix, un espai per, poc a poc, conèixer i acceptar les seves limitacions i, a la vegada, descobrir les seves capacitats i aprendre a ser responsables de les seves decisions.

Contacte

Juan Endara jendara@dincat.cat

Els grups autogestors no són espais d'activitats de lleure, ni espais per a desenvolupar entrenament per les habilitats socials. Els grups autogestors estan conduïts per una persona que els dóna suport en les seves decisions, els orienta, respectant sempre la seva presa de decisions i opinions.