Acompliment de la normativa legal

Treball exteriorLa LISMI és la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Minusvàlids, que estableix per a les empreses públiques i privades que emprin a més de 50 treballadors, l'obligació de contractar a un nombre de persones amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla.

  • Per al compliment d'aquesta Llei, des de Dincat podem ajudar-vos a seleccionar el candidat adequat, publicant l’oferta de treball en el nostre web o posant-vos en contacte amb les entitats associades que tenen borsa de treball.
  • En cas que la vostra empresa no pugui incorporar el contingent del 2% de persones amb discapacitat, existeixen les següents mesures alternatives per a l’acompliment de la Llei:
  1. Subministrament de béns o prestacions de serveis a partir de contracte amb un CET o un/a treballador autònom amb discapacitat.
  2. Enclavament laboral.
  3. Donació o acció de patrocini.