ACCEPTA

Presons

El programa Accepta atén persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) que tenen problemes amb la justícia. És un itinerari de suport, seguiment i atenció integral per donat ajut i normalitzar la seva vida.

Els objectius del Programa ACCEPTA

  • Evitar sempre que sigui possible l’entrada a presó de la persona amb DID (cal sensibilitzar l’opinió pública, l’administració i els jutges per tal que es promoguin mesures de compliment alternatiu)
  • Promoure l’excarceració de tots aquells casos que siguin viables (recerca i/o creació de recursos on es puguin derivar)
  • Millorar la qualitat de vida dels casos en què l’excarceració es fa impossible mitjançant el suport individual i el tractament especialitzat.

Què fa el programa?

1. Detecció de casos (avaluació de la DID):

El psicòleg del programa avalua cadascun dels caos que puguis ser susceptibles d’intervenció, independentment de la seva procedència (centres penitenciaris, justícia juvenil, mesures penals alternatives (MPA), entitats i famílies).

Posteriorment es deriva el cas al CAD per la seva valoració.

2. Atenció directa:

Atenció directa individualitzada en els principals centres penitenciaris de Catalunya:

a) Tutorització individualitzada dels casos.

b) Tasques de coordinació i assessorament amb els equips de tractament

c) Realització d’un grup de treball diari en el CP Brians 1 on es treballa habilitats socials, aprenentatges bàsics, etc.

d) Sortides programades específiques per a interns amb discapacitat intel·lectual. Acompanyaments en permisos.

e) Demandes de trasllat de centre penitenciari per tal que l’usuari rebi atenció directa.

f) Seguiment i suport en l’execució de MPA.

3. Intervenció en Medi Obert i cerca de recursos de compliment alternatiu:

a) Tutorització de tots els casos (unificar la informació del cas, gestió de les necessitats individuals, coordinació i demandes als professionals de Justícia, emissió d’informes, etc.)

b) Coordinació, assessorament i suport als tècnics encarregats del seguiment de la mesura penal.

c) Recerca i derivació de recursos d’entitats per a què acullin usuaris del programa, per realitzar el compliment alternatiu de les mesures i seguiment i suport a l’entitat en l’evolució del cas.

4. Atenció a les famílies:

a) Contacte i treball amb la família, en coordinació amb els professionals de l’execució penal.

b) Visites i entrevistes de seguiment amb els usuaris i les seves famílies.

5. Assessorament Judicial:

a) Assessorament als advocats defensors, facilitació d’informes del cas i declaració en judicis si s’escau.

b) Informació, peticions especials als Jutges en casos de desemparament, necessitat d’incapacitació, etc.

6. Seguiment a usuaris que han finalitzat la seva mesura:

a) Seguiment dels usuaris en llibertat definitiva per prevenir la reincidència.

b) Coordinació amb els serveis socials de base.

c) Coordinació amb els serveis socials externs penitenciaris.

Destinataris

Tota persona amb una mesura penal o diligències obertes i que sigui susceptible de presentar DID.

Contacte

info@dincat.cat

93 490 16 88

 

Amb el suport de

LOGO - Ministerio

Logo IMD

LOGO - Departament Justicia

LOGO - Departament Salut

LOGO - Diputació BCN