8es Jornades d’Educació Especial. “Escola inclusiva: Les claus del procés”: una jornada de Dincat analitza el camí a seguir cap a una escola inclusiva atenta a les necessitats individuals

Els aprenentatges desenvolupats per les escoles d'educació especial poden esdevenir una eina útil contra el fracàs escolar a l'escola ordinària.

Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya), que aplega més de 300 entitats del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (63 d'elles, escoles d'educació especial), celebra el proper 18 de febrer la vuitena edició de les Jornades d'Educació Especial. Sota el lema d'enguany, "Escola inclusiva: Les claus del procés", més de 250 professionals relacionats amb l'atenció a les necessitats educatives especials, i de la comunitat educativa en general, debatran sobre el camí a seguir per arribar a una escola més inclusiva i més eficaç en l'atenció al conjunt de l'alumnat. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta trobada i el president de Dincat, Josep Gomis.

Tant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) com el nou paper de les escoles d'educació especial (que estan començant a oferir suport i recolzament a l'escola ordinària) fan necessària una reflexió sobre la situació de la inclusió escolar a Catalunya. Per fer-ho, hi haurà ponències entorn al futur rol de les escoles d'educació especial, i també sobre com articular l'escola inclusiva els propers anys. La presència de ponents d'Irlanda del Nord i de Portugal ajudarà a posar en context els diferents camins que es poden seguir a casa nostra per fomentar la inclusió.

Montse Codina, una de les ponents i vocal d'Educació de Dincat Federació, explica que l'experiència d'altres països –i diferents normatives internacionals, cas de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat –"ens fan dir que el camí cap a una escola inclusiva està clar; ara l'Administració i tota la comunitat educativa hem d'acordar com portar-ho a terme a bon ritme". Codina, que treballa en una escola d'educació especial que fa suport als alumnes amb discapacitat intel·lectual a l'escola ordinària, afirma que "amb l'entrada dels professionals de l'educació especial a l'escola ordinària s'obtenen beneficis per al conjunt de l'alumnat, i es contribueix a fer una escola per a tothom".

Teresa Huguet, autora del llibre "Aprendre junts a l'aula. Una proposta inclusiva" i treballadora del Servei de Coordinació de Serveis Educatius (Departament d'Ensenyament), assenyala la necessitat de "donar suport als centres i docents que acullen alumnat que en altres moments s'escolaritzaven en centres d'educació especial" i, alhora, "construir relacions de treball positives entre tots els professionals (mestres de l'escola ordinària, especialistes de l'escola d'educació especial, assessors dels serveis educatius, etc.) per fer possible que tots els nens i nenes aprenguin i participin a la mateixa aula i escola junts amb els seus iguals".

Les experiències de Portugal i Irlanda del Nord

Filomena Pereira, Directora d'Educació Especial de la Direcció general d'Innovació i Desenvolupament Curricular del Ministeri d'Educació portuguès, comentarà com s'està desenvolupant al seu país la molt recent conversió de les escoles d'educació especial en centres de recursos (CRI) i suport cap a l'escola ordinària. Pereira destaca que per aconseguir una bona transició de model cal "un lideratge fort". També hi intervindrà Rosa Neto, una professional pionera a Portugal en la reorientació de les escoles cap a centres de recursos educatius.

Una altra experiència europea serà l'aportada per John Hunter, Inspector general d'Educació especial i Inclusió d'Irlanda del Nord. Aquest país té un llarg recorregut fet cap a la inclusió, que va donar un pas important el 2005, quan es va legislar perquè les escoles ordinàries fessin "ajustaments raonables" per satisfer les necessitats dels nens amb necessitats educatives especials.