Ètica i Qualitat

Dincat treballa per la qualitat ètica, mediambiental i de gestió del propi grup i de les entitats associades. Es vol donar així el suport necessari per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies tinguin la qualitat de vida a la que tenen dret.

Dincat forma part i col·labora amb la Taula de Qualitat i Innovació del Tercer Sector Social de Catalunya i amb el grup de Qualitat de la Confederació FEAPS.

Contacte

Mónica Platas mplatas@dincat.cat

Serveis a les entitats associades

Dincat dóna suport per a millorar la qualitat relativa al funcionament i l’organització dels serveis a les seves entitats mitjançant:

  • Assessorament sobre temes de qualitat, tant de forma individual com a nivell grupal, en forma d’entrevistes, reunions informatives i formatives, accions en línia...
  • Informació sobre la protecció de dades.
  • Trobada de bones pràctiques bianual en la qual diverses entitats presenten bones experiències dels seus serveis.
  • Grup de treball. Es fan, per exemple, col·laboracions en jornades de bones pràctiques de FEAPS i de Dincat.
  • Informació i enviament mensual de notícies, documents, eines de treball... als responsables de qualitat de les entitats.