Àrea de Famílies i Associacionisme

famíliesL’Àrea de Famílies de Dincat Federació dóna suport a totes aquelles famílies que tenen un membre amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, per mitjà de la defensa dels drets del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) i la promoció de l’associacionisme entre les famílies de les entitats associades a Dincat.

Què fa l’àrea?

El treball habitual de l’àrea se centra en:

  • Dinamitzar les campanyes i accions d’incidència que es facin arreu de Catalunya per millorar els drets de les persones amb DID, i donar-les suport.
  • Promoure la participació activa de les famílies en les entitats associades, en els seus òrgans de govern o en les associacions específiques quan n’hi hagi.
  • Recaptar informació de les activitats que duen a terme les famílies arreu de Catalunya.
  • Traslladar a la Junta Directiva de la Federació les inquietuds, els problemes i reptes de les famílies.
  • Col·laborar en els estudis i investigacions que es realitzin per incrementar el coneixement de la situació de les persones amb DID i les seves famílies arreu del territori.
  • Potenciar la realització d’activitats dirigides a les famílies per part de les entitats associades.
  • Implicar les famílies –per mitjà dels seus representants en les entitats- en la provisió i millora dels serveis que ofereixen les entitats.
  • Impulsar, organitza i dinamitzar el “Fòrum de famílies” com a òrgan consultiu de la Federació.

A més d’això, Dincat organitza –des de la seva Fundació (veure Programa d’Atenció Familiar)- un seguit de programes i activitats que tenen com a finalitat la millora de la seva qualitat de vida. Aquests programes es desenvolupen o bé per mitjà de les entitats associades o bé de forma directa quan és necessari.

Destinataris

Totes les famílies amb un membre amb DID de Catalunya, a través de les entitats associades.

Contacte

Olga González ogonzalez@dincat.cat

Fòrum de famílies

Dincat vol tenir un òrgan consultiu permanent, format per un nombre determinat de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de tot Catalunya, que representin les famílies de les associacions i fundacions de les entitats membre.

Aquest Fòrum trasllada les seves opinions, inquietuds i consultes a la Junta directiva de Dincat Federació.