Àmbits de treball

La defensa i representació de les entitats associades s’estructura al voltant de les diferents etapes vitals de la persona (infància i joventut, edat adulta i envelliment) i de diversos àmbits:

Atenció diürna, Atenció precoç, Autogestors i Autorepresentació, Educació, Famílies, Habitatge, Laboral, Lleure, Ètica i Qualitat i Capacitat Jurídica (tutela). Des d’aquestes àrees, la Federació emprèn les següents accions:

• Coordinar, assessorar, promoure, informar, formar i defensar les entitats federades en aquests àmbits de treball.

• Representar les associacions federades davant les Administracions Públiques relacionades amb la qualitat dels serveis de suport a les persones i les seves famílies.

• Defensar la dignitat i els drets de les persones i les seves famílies.

• Promoure l'associacionisme i la participació de les famílies en l'àmbit federatiu i en les entitats federades.

• Elaborar, coordinar i unificar criteris d'actuació de les entitats federades, tot estudiant i promovent models d'actuació, projectes i iniciatives d'interès comú de les entitats

• Dissenyar, elaborar, presentar i fer el seguiment de les campanyes d'incidència política, especialment en favor dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i les entitats que les atenen.